Občanské právo

Právní poradenství v oblasti občanského práva. Komplexní příprava, revize či analýza smluvní dokumentace v jazyce českém a anglickém (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo apod.). Příprava vzorové smluvní dokumentace. Vyjednávání smluv. Právní poradenství při vymáhání pohledávek a další služby dle individuálních požadavků klienta.