Správní právo

Zastupování ve správním řízení. Komplexní právní zastoupení při žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Zastupování v řízení před katastrálními úřady. Jednání s orgány veřejné správy. Poskytujeme i právní poradenství v případě náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem správního orgánu či jeho nezákonným rozhodnutím.