Náhrada škody

V rámci naší komplexní agendy se věnujeme i škodám na zdraví a majetku způsobeným např. pochybením lékařů, dopravní nehodou, trestným činem apod. V rámci naší činnosti zajiťšujeme náhradu všech škod, které Vám v souvislosti se škodou na zdraví vznikly. Jejich úplný výčet je vždy značně individuální, zahrnuje zejména bolestné a ztížení společenského uplatnění, ušlou mzdu, ušlý zisk, náklady vynaložené v souvislosti s léčením, nároky vzniklé Vašim blízkým, atd.