Sporná agenda

Zastupování v řízení před obecnými soudy či v rozhodčích řízeních. Analýza postavení účastníků. Mimosoudní řešení sporů. Zastupování v řízení o vymáhání nároků z titulu náhrady škody proti státu. Vymáhání pohledávek.