Nemovitosti

Právní poradenství při veškerém nakládání s nemovitostmi (převody nemovitostí, služebnosti (věcná břemena), zatížení nemovitostí apod.). Příprava, revize či analýza veškeré smluvní dokumentace (smlouvy o převodu nemovitostí, zřízení a zrušení služebností, smlouvy o výstavbě, rezervační smlouvy, prohlášení vlastníka apod.). Právní poradenství v oblasti nájmů, zejména nájmů komerčních nemovitostí (z pozice pronajímatele i nájemce). Bytová problematika. Komplexní právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Advokátní úschovy.