Čech & Toul
Otakarova 1427/41
České Budějovice

Mgr. Jiří Čech, advokát
cech@cech-toul.cz
Tel. +420 724 769 870
IČO: 011 63 043
Zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 14549
Mgr. Filip Toul, advokát
toul@cech-toul.cz
Tel. +420 725 593 133
IČO: 720 15 250
Zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 12749

Jana Švecová, BBus., asistentka
info@cech-toul.cz
Tel. +420 774 825 823